Конкурси и реферати

Листа актуелних конкурса и реферата датих на увид (преузимање докумената у pdf. формату)

Реферати кандидата за избор у звање вишег предавача за научну област Фармацеутско инжењерство (18.2.2020.)

Реферати кандидата за избор у звање професора струковних студија за научну област Информационе технологије (20.2.2020.)