Математика/Квантитативне методе/Пословна математика – Нови наставни материјали


Линкови за другу и трећу наставну тему (мр Татјана Бајић) из предмета:

или се наставне теме могу преузети са страница предмета у Е-скриптарници