Јавне финансије/Пословне финансије/Mаркетинг/Пословни план/Посл. етика и комуникација – Табеле успеха


ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ – ТАБЕЛА УСПЕХА

ПОСЛОВНЕ ФИНАНСИЈЕ – ТАБЕЛА УСПЕХА

МАРКЕТИНГ – ТАБЕЛА УСПЕХА

ПОСЛОВНИ ПЛАН – ТАБЕЛА УСПЕХА

ПОСЛОВНА ЕТИКА И КОМУНИКАЦИЈА – ТАБЕЛА УСПЕХА