Инж. менаџмент-реакредитован !

Реакредитован студијски програм инжењерски менаџмент …

im-REAKRED