Алкохолна и безалкохолна пића – ВЕЖБЕ

Mole se studenti koji slušaju predmet Alkoholna i bezalkoholna pića u tekućem semestru, da u narednih 7 dana urade zadatke u okviru 11. vežbe, po uzoru na urađene zadatke u datoj vežbi. Zadaci mogu biti pisani olovkom, nakon čega ćete ih skenirati ili fotografisati i posalti na e-mail ivana.dabic@yahoo.com