Јавне финансије и Пословне финансије – резултати испита

Обавештење о резултатима испита из предмета Јавне финансије и Пословне финансије налази се у документу у прилогу овог обавештења.

Резултати