Табеле успеха из предмета: Јавних финансија, Пословних финансија, Пословног окружења и Основа рачуноводства

Табеле успеха из предмета: Јавних финансија, Пословних финансија, Пословног окружења и Основа рачуноводства налазе се у фајловима у прилогу обавештења.

Тебела 1

Табела 2

Табела 3

Табела 4