Радни однос – обавештење

Постављен је распоред наставе за студенте из радног односа за летњи семестар школске 2018/2019 године.