Пословно окружење, Основи рачуноводства, Пословна етика и комуникације – резултати

Резултати испита из предмета Основи рачуноводства, Пословно окружење и  Пословна етика и комуникације налазе се у фајлу у прилогу обавештења.

Резултати