Поновљени први колоквијум и други колоквијум из предмета Основи информационе технологије

Поновљени први колоквијум и други колоквијум из предмета Основи информационе технологије биће одржани 18.12.2018. године у термину предавања. Поновљени први колоквијум ће бити одржан од 8 до 9 часова. Други колоквијум ће бити одржан од 9 до 10 (прва група студената) и од 10 до 11 часова (друга група студената). За други колоквијум важи иста подела по групама која је важила код редовног првог колоквијума.