Општа и неорганска хемија – резултати испита

Резултате испита из предмета Општа и неорганска хемија можете погледати у фајлу у прилогу овог обавештења.

Резултати