Општа и неорганска хемија – резултати испита

Rезултати испита из предмета Општа и неорганска хемија налазе се у документу у прилогу обавештења.

Резултати