Е-пријава испита

Електронска пријава испита   ⇒ LINK

 

Додатна упутва за електронску пријаву испита:

  • Студенти пријављују испите за одговарајући испитни рок преко странице одсека (линкови су на почетној страни сајта или у менију Студенти – Студентска служба – Е-пријава испита)
  • Студенти не купују испитне пријаве и исте убацују у сандучиће или достављају их студентској служби
  • Web-страница за пријаву испита се “отвара” првог дана званичног датума за пријаву испита, и “затвара” се у 00:00 последњег дана за пријаву
  • Пре и након званичних датума пријаве испита за одређени испитни рок, неће бити могућа пријава испита
  • Студент се на страницу за Е-пријаву испита пријављује својим акредитивима (бројем индекса и ЈМБГ бројем)
  • Формат уноса броја индекса је X-XX/XXXX (број смера, индекса и година уписа), идентично како је уписано у индексу студента
  • Уколико постоје проблеми са пријавом на систем, студент мора лично отићи у студентску службу Одсека ради контроле или евентуалне исправке података потребних за пријаву на систем
  • Уплатнице за пријаве испита (трећи пут и више) студент генерише електронски преко Е-пријава сервиса, а затим врши уплату путем уплатнице, уз посебну напомену да пази на тачан број позива на број, који мора бити идентичан оном на генерисаној уплатници
  • Уплатнице се не предају студентској служби, али је потребно чувати их у случају проблема са пријавом испита
  • За све недоумице око пријаве испита или евентуалних проблема обратити се студентској служби одсека 015-352-728